El nostre compromís

Junts podem canviar el món.

Smart choices

Fem servir la tecnologia i la digitalització per reduir l’ús de paper i altres residus. Creiem que avançar tecnològicament va unit a noves fórmules i estratègies de respecte al nostre entorn.

Treballem enfocats a l’agenda 2030 de les Nacions Unides sobre desenvolupament sostenible i invertim recursos per assolir, en la mesura del possible, els seus objectius.

Coneix els objectius de l’agenda 2030 de les nacions unides.

Ens comprometem a minimitzar el nostre impacte en el medi ambient mitjançant la millora de la gestió de residus i treballem en el desenvolupament de l’estratègia d’economia circular, un model econòmic de consum que converteix els residus en nous recursos, davant de la tradicional economia lineal basada a usar i rebutjar

Consciència ambiental

Promovem la contribució del nostre personal a aconseguir un entorn mediambiental sostenible impartint cursos de formació i conscienciació en aquesta matèria.

Zero plàstic

Utilitzem materials sostenibles amb filosofia ZERO PLÀSTIC i facilitem els mitjans necessaris per garantir el reciclatge i la separació de residus. Fem servir el nostre Smart Packaging sense plàstic, eco-friendly & sostenible per al servei Smart Delivery & Take Away.

Animal lovers

Evitem el patiment animal a través d’una estricta selecció de proveïdors que tenen integrats a la seva producció els nostres valors sostenibles i de respecte al medi ambient.

Les petites accions poden canviar el món

Productes naturals

Eliminem l'ús de productes químics artificials mitjançant la nostra tecnologia avançada que utilitza l'acció d'oxigen actiu (Ozó 03). L'ozó és una molècula composta per tres àtoms d'oxigen, amb una alta capacitat deodoritzant i bactericida que desinfecta per les seves grans capacitats oxidants de la matèria orgànica. Això què significa? Doncs que l'aigua tractada per aquest mètode posseeix un poder desinfectant d'altíssima eficàcia, fins i tot superior al del lleixiu, però sense ser abrasiu ni perjudicial per al nostre organisme, ni contaminant el planeta d'elements tòxics.

Energia verda

El nostre proveïdor d'energia Axpo certifica que l'energia elèctrica que ens subministra procedeix de fonts netes (Energia Verda Classe A) contribuint així a la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta certificació es fa anualment mitjançant la compra de garanties dorigen que certificades per la CNMC.

Tecnologia d’avantguarda

A través de la intel·ligència artificial i dispositius intel·ligents aconseguim optimitzar els recursos energètics, reduint així el consum de recursos i garantint que s'ajustin al consum més baix en funció de l'entorn i el dia. Demostrem que la tecnologia ha arribat per ajudar-nos a millorar la nostra vida.

Smart Water

Oferim aigua totalment ecològica per al consum al restaurant, en envasos de vidre reutilitzables que respecten el contingut i no generen cap residu, contribuint així activament a la sostenibilitat del planeta. Aigua pura filtrada de proximitat i sostenible.